Kurikulum

PEKELILING IKHTISAS

KOKURIKULUM

Surat Pekeliling Iktisas KPM Bil. 5 Tahun 2016 - Panduan Keselamatan Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Luar Kawasan Sekolah

KURIKULUM

Surat Pekeliling Ikhtisas KPM Bilangan 2 Tahun 2017 Pelaksanaan Program Diploma International Baccalaureate Di Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia

 

Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 4 Tahun 2017 Pembekalan Buku Teks Kepada Guru Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Di Bawah Skim Pinjaman Buku Teks Kementerian Pendidikan Malaysia

 

Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 5 Tahun 2017 Dasar Pinjaman Buku Teks Kepada Murid Di Bawah Skim Pinjaman Buku Teks Kementerian Pendidikan Malaysia

 

HAL EHWAL MURID (HEM)

Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 2 Tahun 2014: Etika Pakaian Murid Tingkatan Enam

 

Surat Pekeliling Lembaga Peperiksaan Bil.2 Tahun 2014: Pelaksanaan Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Sebagai Syarat Wajib Lulus Mulai Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 2016

 

Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 3 Tahun 2014 – Pelaksanaan Sekolah Dalam Hospital

PEKELILING KEWANGAN

Jadual Perwakilan Kuasa Pegawai Pengawal Kementerian Pendidikan Malaysia Bagi Pengurusan Kewangan dan Perakaunan Di Jemaah Nazir Dan Jaminan Kualiti, Kementerian Pendidikan Malaysia

 

Jadual Perwakilan Kuasa Pegawai Pengawal Kementerian Pendidikan Malaysia Bagi Pengurusan Perolehan Kerja dan Pembangunan, Kementerian Pendidikan Malaysia

 

Jadual Arahan Kerja Pegawai Pengawal Kementerian Pendidikan Malaysia Bagi Pengurusan Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan dan Pengurusan Aset, Kementerian Pendidikan Malaysia

 

Jadual Perwakilan Kuasa Pegawai Pengawal Kementerian Pendidikan Malaysia Bagi Pengurusan Kewangan dan Perakaunan Di Bahagian Pembangunan Pelajaran, Kementerian Pendidikan Malaysia

 

Carta Alir Permohonan Bantuan Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin

 

Surat Pekeliling Kewangan (SPK) Bil. 2 Tahun 2017

 

Surat Pekeliling Kewangan (SPK) Bil. 1 Tahun 2017

 

Pindaan Surat Pekeliling Kewangan Bil. 1 

Jadual Penuh

 

KUTIPAN DATA ENROLMEN 2019

NAMA SEKOLAH 

SMA DARUSSAADAH

KOD SEKOLAH : KFT 2001

BULAN : 01 JANUARI      2019

NAMA KELAS

ELEKTIF

NAMA GURU TINGKATAN

MELAYU

CINA

INDIA

LAIN-LAIN

JUM. BESAR

L

P

JUM

L

P

JUM

L

P

JUM

L

JL

JP

JB

1 TAQWA

AGAMA

PN. ANIS WAHIDA BT TAJUDDIN

 17 

 15 

32

17

15

32

1 IMAN

AGAMA

PN. NOR IZAWATI BT ZAINAL

15

16

31

15

16

31

1 IHSAN

AGAMA

PN. FA'IZAH BT BAD RAHMAN

16

15

31

16

15

31

1 MAWADDAH

AGAMA

PN. NUR AZIMAH BT AHMAD SUKAIME

16

17

33

16

17

33

1 RAHMAH

AGAMA

EN. MUHAMMAD ZAHRAN B MOHD SHARIFF

16

16

32

15

17

32

JUMLAH T1

79

80

159

2 TAQWA

AGAMA

PN. FATIMAH BT ISMAIL

9

12

21

9

21

21

2 IMAN

AGAMA

PN. ROZITA BT HAMID

14

17

31

14

16

30

2 IHSAN

AGAMA

PN. RUZITA BT NYAT

13

16

29

13

16

29

2 MAWADDAH

AGAMA

PN. FATIMAH BT HASHIM

11

14

25

11

15

26

2 RAHMAH

AGAMA

PN. AINATUL MARDHIAH BT MANSOR

13

16

29

13

16

29

JUMLAH T2

60

75

135

3 TAQWA

AGAMA

EN. TARMIZI BT MOHAMED DAUD

9

13

22

9

13

22

3 IMAN

AGAMA

EN. NIK MOHD NAJIB B NIK ABDULLAH

9

21

30

9

20

29

3 IHSAN

AGAMA

PN. BASYIRAH BT HASSAN

10

18

28

10

18

28

3 MAWADDAH

AGAMA

PN. NASRIYAH BT ABD WAHAB

10

20

30

10

20

30

3 RAHMAH

AGAMA

PN. SITI MARYAM SOLEHAH BT CHE MOHD NASIR

20

8

28

20

8

28

JUMLAH T3

58

79

137

4 TAQWA

AGAMA

PN. NORHALIMAWATI BT MAT HUSSIN

12

17

29

12

16

28

4 IMAN

AGAMA

PN. NOOR SAFARI BT MUHAMMAD ZAIN

6

12

18

7

11

18

4 IHSAN

AGAMA

PN.KHOIROL FADZILAH BT MOHD HASHIM

7

15

22

7

15

22

4 MAWADDAH

AGAMA

PN.SURAYAWATI BT SAID

6

17

23

7

17

24

JUMLAH T4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

59

92

5 TAQWA

AGAMA

PN. NUR FATIHAH BT SAID

15

16

31

15

15

30

5 IMAN

AGAMA

PN. NOOR AFIZA BT BIDIN

15

6

21

15

6

21

5 IHSAN

AGAMA

PN. FARIHAH BT ABU BAKAR

5

20

25

5

19

24

5 MAWADDAH

AGAMA

PN. MAHFUZAH BT MOHAMMAD

18

10

28

18

12

30

JUMLAH  T5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

52

105

6 STAM

AGAMA

PN. MADIHAH BT YAHAYA

20

16 

36

15

14

29

JUMLAH  T6STAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

14

29

JUMLAH BESAR

298

359

657

(%)

 

 

 

 

 

 

JUMLAH GURU SMAD

DG52

DG48

DG44

DG41

DG29

DC41 (Interim)

DC41

( LPS )

JUMLAH

L

P

L

P

L

P

L

P

L

P

L

P

L

P

L

P

2

4

3

1

6

17

6

8

2

6

1

3

-

1

23

39

6

4

23

14

8

4

1

60

 

JUMLAH STAF SOKONGAN

      N26

   N22 ( KUP)

      N19

      C19

       N11

   N19 ( PSH )

          PT

      ( LPS )

      JUMLAH

    L

    P

   L

   P

    L

    P

    L

   P

   L

   P

     L

    P

    L

    P

     L

     P

   -

    1

   1

    -

    -

    3

   1

    1

   2

    1

     -

    -

     -

     2

      4

     8

         1

         1

         3

         2

          3

            -

           2

             12

 

JUMLAH GURU + STAF SOKONGAN     :               72

 

Kutipan Data Enrolmen Pelajar 2019

 ISHAK B ZULKIFLI.JPG                                         

  ALUAN PENGETUA

Assalammualaikum WRT dan Salam Sejahtera.

Pertama kali saya bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnianNya persekolahan sesi dapat dibuka kembali setelah semua guru dan murid bercuti penggal akhir 2018.

Aspirasi SMAD UNGGUL SEKOLAH MENENGAH NEGERI KEDAH 2020 adalah satu aspirasi yang disasarkan bagi memastikan semua warga SMAD beriltizam melaksanakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) dan Perancangan Strategik Sekolah 2016-2020 dengan rasa bangga dan komited bagi memastikan semua guru menjadi pendidik cemerlang ke arah melahirkan modal insan kelas pertama yang memenuhi 6 Aspirasi Murid iaitu setiap murid akan mempunyai Pengetahuan, Kemahiran Berfikir, Kemahiran Memimpin, Kemahiran DwiBahasa, Etika dan Kerohanian dan Identiti Nasional. Justeru, semua guru di SMAD diharap mengamalkan Dasar 5 Mim iaitu Muallim, Mudarris, Murabbi, Muhadhir dan Mursyid bagi merealisasikan hasrat tersebut. Pada tahun 2019 dengan bertemakan SMAD UNGGUL akan dapat mencemerlangkan SMAD dalam Key Result Area (KRA) iaitu Pentadbiran, Kurikulum, Kokurikulum dan Sahsiah. Kemenjadian Murid menjadi agenda utama semua guru dan staf di sekolah ini. Bagi memastikan perkara tersebut dapat direalisasikan maka Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 (SKPMg2) akan dijadikan panduan dalam memimpin dan mengurus sekolah ini. Oleh itu, komitmen semua guru dan AKP serta seluruh warga SMAD harus sederap melaksanakan program pembelajaran dan pengajaran berteraskan Falsafah Pendidikan Negara dan Falsafah Pendidikan Islam. Akhirnya, saya mengucapkan kepada semua guru dan staf sokongan SMAD membentuk satu pasukan yang efisen dan efektif ke arah merealisasikan PPPM 2013-2025

Sekian, selamat Maju Jaya dan marilah menuju kejayaan demi menjayakan aspirasi SMAD UNGGUL SEKOLAH MENENGAH NEGERI KEDAH 2020 melalui Sederap Muafakat Aspirasi Dijulang (SMAD)

Saya yang menjalankan amanah,

HAJI ISHAK BIN ZULKIFLI

Pengetua,

31/12/2018

 

Jawatankuasa Induk Hal Ehwal Murid

Pengerusi

Timbalan

Naib Pengerusi I

Naib Pengerusi II

Naib Pengerusi III

Setiausaha

AJK

Disiplin & Pengawas

 

SUMUR

Kaunseling dan Kerjaya              

Majlis Pimpinan Pelajar

Kebajikan dan Kesihatan

Biasiswa & Bantuan Am

Sekolah Penyayang

Sekolah Selamat

Keceriaan

SPBT     

Kantin

Rekod Profil Pelajar

Pengurusan Asrama

Sarana Sekolah & Ibu Bapa

Pengetua

PK HEM

PK Pentadbiran

PK Kokurikulum

PK Tingkatan 6

En. Mohd Sayuti bin Mohd Yusoff (GK Kemanusiaan)

Semua GKMP

En. Muhamad Kamel bin Ahmad

Pn. Halina binti Harun

Pn. Norhalimawati binti Mat Hussin

Pn. Siti Rohani binti Hashim

Cik Norhaziratul binti Dahlan

Pn. Nor Izawati binti Zainal

Pn. Basyirah binti Hassan

Cik Norhaziratul binti Dahlan

Pn. Mahfuzah binti Mohammad

Pn. Yuhana binti  Hamzah

Pn. Zahrul Hafizah binti Ishak

En. Zulkeffly bin Abdullah

Pn. Noor Safari binti Muhammad Zain

Ketua Warden Asrama

En. Suhaime bin Sulaiman

Tingkatan Penyelaras Kelas Guru Kelas
Satu

Pn.Fauziah binti Abdullah

(Penyelaras Tingkatan 1)

1A Pn. Fauziah binti Abdullah
1B Pn. Fadzliani binti Hamzah
1C En. Khairul Anuar bin Yusof
1D Pn. Fatimah binti Hashim
1E Pn. Sharifah binti Mohd Basir
Dua En. Mohd Azhan bin Zakaria (Penyelaras Tingkatan 2) 2A Pn. Nasriyah binti Abd Wahab
2B Pn. Ruzita binti Nyat
2C En. Mohd Azhan bin Zakaria
2D En. Zulkeffly bin Abdullah
2E Pn. Fa’izah binti Abd Rahman
Tiga

Pn. Halina binti Harun

(Penyelaras Tingkatan 3)

3A Pn. Norhalimawati binti Mat Hussin
3B Pn. Shamsiah binti Husin
3C Pn. Nor Izawati binti Zainal
3D Pn. Halina binti Harun
3E Pn. Noor Safari binti Muhammad Zain
Empat

Pn. Farihah binti Abu Bakar

(Penyelaras Tingkatan 4)

4A Pn. Surayawati binti Md Said
4B Pn. Farihah binti Abu Bakar
4C En. Adnan bin Isa
4D En. Hafizudin bin Bakar
Lima

Pn Nor Hashimah binti Ismail (Penyelaras Tingkatan 5)

5A Pn. Yuhana binti Hamzah
5B Cik Rozita binti Hamid
5C Pn. Norhashimah binti Ismail
5D Pn. Mahfuzah binti Mohammad
Enam

En. Asim bin Ahmad (Penyelaras Tingkatan 6)

6 STAM En. Asim bin Ahmad

 

Peperiksaan SPM

Baki Waktu

293 Hari

Peperiksaan SMA

Baki Waktu

264 Hari

Peperiksaan STAM

Baki Waktu

265 Hari

Peperiksaan PT3

Baki Waktu

250 Hari

Hubungi Kami!

SMA Darussaadah (SABK)
Titi Besi , Kepala Batas,
06200, Alor Setar , Kedah.

Tel: 04-7143661
Tel. Asrama: 04-7141850
Faks: 04-7141064
Email: kft2001@moe.gov.my

 

033559
Hari ini
Semalam
Minggu ini
Minggu lepas
Bulan ini
Bulan lepas
Jumlah
91
57
251
32601
2286
7359
33559