MOTTO

Isitiqamah melahirkan modal insan kelas pertama.

SLOGAN

Ilmu Asas Kebahagiaan Dunia Akhirat.