BIL UJIAN/PEPERIKSAAN TINGKATAN TARIKH CATATAN

1

Ujian Sumatif  1

Tingkatan 1, 2, 3

Tingkatan 4

Tingkatan 5

Tingkatan 6

 27.02.2019 – 05.03.2019

27.02.2019 – 06.03.2019

27.02.2019 – 12.03.2019

07.03.2019 – 14.03.2019

Peperiksaan Kendalian Sekolah

2

UjianSumatif  2

Tingkatan 1, 2, 3

Tingkatan 4, 5

Tingkatan 6

13.05.2019 – 16.05.2019

12.05.2019 – 23.05.2019

13.05.2019 – 23.05.2019

Ujian bersama

Dan Kendalian Sekolah

3

Ujian Sumatif  3

PT3

SMA

SPM

STAM

 Tingkatan 3

Tingkatan 4

Tingkatan 5

Tingkatan 6

25.08.2019 - 28.08.2019

05.08.2019 - 12.08.2019

18.08.2019 - 02.09.2019

26.08.2019 - 05.09.2019

Ujian bersama

4

Peperiksaan Majlis Agama Islam

SMA

Tingkatan 4

 15.10.2019 - 22.10.2019

 Ujian bersama

5

Peperiksaan Awam

PT3

SPM

STAM

MUET (PERT. TAHUN)

 

MUET

(AKHIR TAHUN)

 Tingkatan 3

Tingkatan 5

Tingkatan 6

Tingkatan 6

 

Tingkatan 6

 

  01.10.2019 - 06.10.2019

13.11.2019 - 05.12.2019

16.10.2019 - 23.10.2019

29.05.2019 - 07.05.2019 (Lisan)

03.10.2019 - 04.10.2019 (Lisan)

06.10.2019 (Bertulis)

Ujian bersama

6

Ujian Sumatif  3

( Akhir Tahun )

Tingkatan. 1, 2

Tingkatan 4

 

24.10.2019 - 29.10.2019

24.10.2019 - 06.11.2019

Ujian bersama

Dan kendalian sekolah

*** Tertakluk kepada perubahan daripada Lembaga Peperiksaan / JAIK / JPN