MATLAMAT

Melahirkan murid bersahsiah terpuji,cemerlang akademik,kokurikulum dan kepimpinan berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

VISI
“Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera”

MISI
“Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu
Bagi Memenuhi Aspirasi Negara”

OBJEKTIF SMA DARUSSAADAH

  • Memimpin, mengurus dan mentadbir sekolah dengan cekap dan berkesan
  • Memantapkan akhlak mahmudah dan keterampilan murid
  • Mempertingkatkan kecemerlangan murid dalam peperiksaan awam
  • Mempertingkatkan kecemerlangan murid dalam kokurikulum
  • Menyediakan prasarana sekolah yang selamat, ceria dan kondusif
  • Memantapkan pelaksanaan Kurikulum Bersepadu Dini (KBD) cemerlang
  • Melahirkan ulama professional berintegriti
  • Melahirkan murid kreatif dan inovatif